Печат

Описание

Предлагаме компютърни услуги и посещение на място при клиента.
Бърза реакция и къси срокове за отстраняване на компютърните проблеми.
Исталации на ОС. Поправка ка компютърни части. Диагностика. Настройка на мрежи.
Услугата е валидна за района на Асеновград.

За контакти

Атанас Начев
0890272128
Асеновград

За контакти

You have to install UddeIM or Jomsocial for private messaging
Компютърни услуги на място при клиента за Асеновград