Плащане на глоби, фишове, актове и задължения към МВР.